Scroll to top

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Single Case s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00, Praha, IČO: 02894815, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 225059, jako pořadateli konferencí Outlaw a správci osobních údajů (dále jen „SingleCase“), tento svobodný, konkrétní, informovaný a dobrovolný souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, které jsem společnosti SingleCase poskytl(a), a to za účelem marketingu. Tento souhlas uděluji na dobu 5 let.

Dále jsem beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na e-mailové adrese společnosti SingleCase info@singlecase.cz nebo písemně na adrese jejího sídla, a že tento souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese www.konferenceoutlaw.cz/zasady.